TỔNG CÔNG TY HOẰNG GIAI

  • Địa chỉ: Tổng kho SDLG-VOLVO, Ngọc Lịch, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
  • Chi nhánh 1: QL5, Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên
  • Chi nhánh 2: Số 27/11, Xa lộ Hà Nội, Hiệp Thằng, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
  • Chi nhánh 3: 30 An Trì, Hùng Vương, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
  • Chi nhánh 4: Km 800+40 QL1A, Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng
  • Đại lý: Lô số BT6 – Ô số 35, kho đô thị mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

  • Email: cuongdo.car@gmail.com

  • Số điện thoại: 0976.373.668

  • Website: https://mayxuclat.com.vn – https://sdlg.com.vn – http://sdlg.vn