TỔNG CÔNG TY TNHH HOẰNG GIAI

  • Địa chỉ: Tổng kho SDLG-VOLVO, Ngọc Lịch, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
  • Chi nhánh 1: Quốc Lộ 5, Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên
  • Chi nhánh 2: Số 27/11, Xa lộ Hà Nội, Hiệp Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
  • Chi nhánh 3: QL1A, Phong Nam, Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng
  • Đại lý: Lô số BT6 – Ô số 35, kho đô thị mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội